КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва"

Телефон для довідок
044 287-74-97
Працює з 9:00-16:00 пн-пт
Клініко діагностична лабораторія

 

Загальні відомості

Лабораторна служба лікарні включає клініко-діагностичну лабораторію (КДЛ) та лабораторію експрес-діагностики (ЛЕД - працюють цілодобово).

КДЛ складається з таких підрозділів:

- біохімічний

- цитоморфологічний

- імунологічний

- серологічний

- бактеріологічний

- відділ ДНК-технологій

До складу ЛЕД входять лабораторія хірургічної служби (корпус 6-А, 3 поверх), лабораторії в урологічному - 1 поверх, кардіологічному – 4 поверх та інфекційному корпусах – 4 поверх.

Керівництво службою:

завідувач КДЛ– Галина Андріївна Михальчук - 287-61-90

заступник – Катерина Михайлівна Яременко

старший лаборант – Наталя Михайлівна Яременко

керівник ЛЕД - Ратушнюк Наталя Михайлівна

старший лаборант ЛЕД – Чернишенко Тетяна Віліївна

Контакти:    реєстратура КДЛ (корпус 6-А, 3 поверх),

 

тел., 234 20 22 (робочі дні,  8.00 – 16.00) ЛЕД  – 225-16-24

new1.jpg - 60.63 Kb

 

Спеціалісти лабораторії:

з/п

Посада

Прізвище, імя, по-батькові

Відділ

1.Старший лікар-лаборант цитоморфологічного відділу Сірик Інна Леонідівна

Тел. 234-20-22

2

Лікар-лаборант

Поліщук Людмила Адамівна

цитоморфологія

3

Лікар-лаборант

Драган Неоніла Федорівна

цитоморфологія

4.Старший лікар-лаборант біохімічного відділу Герасименко Ніла Григорівна

Тел. 234-20-22

5

Лікар-лаборант

Герасименко Ніла Григорівна

Біохімія

6

біолог

Векерик Ольга Іванівна

7.Старший лікар-лаборант імунологічного відділу Яременко Катерина Михайлівна

Тел. 287-61-90

8

Лікар-лаборант

Голубчук Ніна Василівна

Імунологія

9.Старший лікар-лаборант відділу ДНК-технологій Мулькіна Олена Іванівна

Тел. 287-61-90

10

Лікар-лаборант

Слободянюк Ольга Миколаївна

ПЛР, цитоморфологія

11

Біолог

Мацас Олена  Юріївна

ПЛР, серологія, цитоморфологія

12.Старший лікар бактеріологічного відділу  Царьова Ольга Миколаївна,тел. 234-20-22

13

Лікар-бактеріолог

Цибульська Валентина Степанівна

Бактеріологія

14

Лікар-бактеріолог

Ткачук Наталя Станіславівна

Бактеріологія

15.Старший медичний реєстратор - Погиба Валентина Миколаївна, тел. 234-20-22

16

Мед. Реєстратор

Атаманчук Євгенія Олександрівна,

17

Мед. Реєстратор

Присяжнюк Інна Миколаївна

 

 

dsc04401n2.jpg - 39.65 Kb

 

Лабораторною службою проводиться повний обсяг необхідних досліджень відповідно до галузі атестації (Укрметртестстандарт, Свідоцтво про атестацію за №ПТ-475/14 від 30.12. 2014 року, чинне до 29.12.2019 року).

Поряд із цим, виконується ряд додаткових методик, що дозволяє розширити діагностичні можливості при обстеженні хворих та пацієнтів.

Ми впровадили і продовжуємо визначення (при наявності реактивів):

- антитіл до розчинних ядерних  комплексів, які є маркерами аутоімунних  захворювань; антиЦЦП – антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду, що є маркером ревматоїдного артриту - методом імуноферментного аналізу;

- біохімічні тести на сучасному біохімічному аналізаторі, в тому числі глікозильований гемоглобін, вміст етанолу;

- групи крові та резус-належності з використанням діагностичних  гелевих ID – систем, заснованих на реакції гемаглютинації;

- клінічний (загальний) аналіз крові на гематологічних аналізаторах з мануальним підрахунком лейкоцитарної формули;

- кріоглобулінів, показників гуморального імунітету;

- визначення ДНК/РНК збудників інфекцій, зокрема, РНК - вірусу  грипу А/В із генотипуванням; РНК ентеровірусу методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі «реального часу».

 

- у бактеріологічному відділі для ідентифікації збудників захворювань та визначення чутливості до антибіотиків застосовуються стандартні тест-системи, а також напівавтоматичний мікробіологічний аналізатор, який підвищує якість і прискорює проведення досліджень.


Лабораторне обладнання

Назва

Країна

Марка

Біохімічний аналізатор автоматичний

Польща

Ассеnt-200, Сormay

Біохімічний аналізатор автоматичний

Німеччина

Respons 920

Аналізатор  електролітів

США

Easylyte Plus Na/K/Cl,

Аналізатор кислотно–лужного стану

США

EasyBlood Gas, Medica

Гемокоагулометр

Ніmeччина

HumaClotDuo, Human

Гематологічний  аналізатор

Японія

МЕК 6410, Ніхон Кохден,

Імунохемілюмінісцентий аналізатор

США, Австрія

Access, Beckman Coulter

Мікроплашечний рідер

Німеччина

Anthos 2010

Ампліфікатор

Франція

СFX96 Real Time System

Гематологічний аналізатор

Франція

ABX Micros 60,

Імуноферментний аналізатор

CША, Франція

iMark Microplate Reader

Мікроскоп бінокулярний - 7 штук

Німеччина

Leica DME

Мікроскоп флуоресцентний

Німеччина

Leica DMLS

Термостат

Чехія

Incucell,

Автоклав

Росія

ВК–75

Автоклав

Росія

ГК–100–3М

Бокс біологічної безпеки

Індонезія

ESCO, кл.2 з УФ-лампою

Бокс для фільтрації та очищення повітря

Туреччина

МN 120

new2.jpg - 28.33 Kb

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Назва дослідження

Назви та опис об’єктів дослідження

 

Концентрація холестерину

Сироватка крові, капілярна кров

 

Вміст альбуміну

Сироватка крові

 

Вміст мікроальбуміну

Сеча

 

Концентрація білірубіну загального, прямого

Сироватка крові, капілярна кров

Активність аланін амінотрансферази – АЛТ

Сироватка крові

 

Активність аспартатамінотрансферази – АСТ

Сироватка крові

 

Активність гамаглутамілтрансферази - ГГТ

Сироватка крові

 

Активність лужної фосфатази – ЛФ

Сироватка крові

 

Активність лактатдегідрогенази – ЛДГ

Сироватка крові

 

Активність креатинфосфокінази - КФК

Сироватка крові

 

Активність α-амілази

Сироватка крові, сеча

 

Концентрація магнію

Сироватка крові

 

Концентрація креатиніну

Сироватка крові, капілярна кров, сеча

Концентрація загального білка

Сироватка крові, спинномозкова рідина

Концентрація фосфору неорганічного

Сироватка крові, сеча

Концентрація кальцію загального

Сироватка крові, сеча

Концентрація глюкози

Сироватка крові, ліквор

Концентрація сечової кислоти

Сироватка крові, капілярна кров, сеча

Концентрація сечовини

Сироватка крові, капілярна кров

Концентрація заліза

Сироватка крові

Концентрація етанолу

Сироватка крові

 

Вміст імуноглобуліну  А

Сироватка крові

 

Вміст імуноглобуліну  G

Сироватка крові

 

Вміст імуноглобуліну  М

Сироватка крові

 

Концентрація  тригліцеридів

Сироватка крові,капілярна кров

 

Концентрація холестерину ліпопротеїнів високої щільності

Сироватка крові,капілярна кров

 

Холестерин ліпопротеїнів низької щільності

Сироватка крові

 

Концентрація натрію

Сироватка крові, еритроцити, сеча

 

Концентрація калію

Сироватка крові, еритроцити, сеча

 

Концентрація хлоридів

Сироватка крові, ліквор, сеча

 

Кислотно-лужний стан  крові:

- рO, рCO, рН, НСО3, ВВ, ВЕ, ВД

Венозна, артеріальна кров

Тимолова проба

Сироватка крові

 

СРБ (латекс)

Сироватка крові

 

Ревматоїдний фактор (латекс)

Сироватка крові

 

Антистрептолізин-О (латекс)

Сироватка крові

 

Концентрація глюкози, тест толерантності  до глюкози

Капілярна кров

 

Глікозильований гемоглобін

Кров венозна з ЕДТА

Активований частковий тромбопластиновий час -АЧТЧ

Плазма крові

Протромбіновий час, індекс – ПЧ. ПТІ

Плазма крові

 

Міжнародне нормалізоване відношення - МНВ

 

Фібриноген

Плазма крові

Етаноловий тест, β-нафтоловий тест

Плазма крові

 

Резус-фактор

Венозна кров

 

Резус-антитіла

 

Титр резус-антитіл

 

Група крові

Венозна, капілярна кров

 

Гемолізини

Венозна кров

 

НВsАg,антитіла до HBcore сумарні та Ig М

Сироватка крові

 

Сумарні антитіла  до вірусу  гепатиту С.

Сироватка крові

Антитіла до вірусу гепатиту А Ig М

Сироватка крові

 

Концентрація тиреотропного. гормона- ТТГ

Сироватка крові

 

Концентрація тироксина вільного -Т4 вільн.

Сироватка крові

 

Концентрація трийодтироніна вільного –Т3 вільн.

Сироватка крові

 

Aнтиядернi антитілa (ANA) скринінг

Сироватка крові

 

Антитіла до дволанцюгової ДНК

Сироватка крові

 

Циркулюючі імунні комплекси

Сироватка крові

Кріоглобуліни

Сироватка крові

Концентрація гемоглобіну

Кров капілярна та венозна

Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCH)

Кров капілярна та венозна

 

Вміст гемоглобіну в еритроцитарній масі (МСНС)

Кров капілярна та венозна

 

Кількість еритроцитів

Кров капілярна та венозна

 

Кількість лейкоцитів

Кров капілярна та венозна

 

Гематокрит

Кров капілярна та венозна

 

Кількість тромбоцитів

Кров капілярна та венозна

 

Середній об’єм тромбоцитів (MPV)

Кров капілярна та венозна

Ширина розподілу тромбоцитів по об’єму (PDW)

Кров капілярна та венозна

 

Тромбокрит (PCT)

Кров капілярна та венозна

 

Кількість ретикулоцитів

Кров капілярна та венозна

 

Лейкоцитарна формула

Кров капілярна та венозна

 

Процентний вміст лімфоцитів (Lymph)

Кров капілярна та венозна

 

Процентний вміст моноцитів (Mid)

Кров капілярна та венозна

 

Процентний вміст гранулоцитів (Gran)

Кров капілярна та венозна

 

Диференційний підрахунок лейкоцитів

Кров капілярна та венозна

 

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

Кров капілярна та венозна

Час згортання крові

Кров капілярна та венозна

 

Час тривалості кровотечі

Кров капілярна та венозна

 

Осмотична резистентність еритроцитів

Кров венозна

 

LЕ-феномен

Венозна кров

Малярійний плазмодій

Кров капілярна, венозна

 

Загальний аналіз сечі

Сеча

 

Визначення протеїнурії

Сеча

 

Визначення білка Бенс-Джонса

Сеча

 

Визначення глюкозурії

Сеча

 

Дослідження сечі за Зимницьким

Сеча

 

Дослідження харкотиння

Харкотиння

Кольпоцитограма

Виділення статевих органів

Доспідження  виділень сечостатевих органів

Виділення статевих органів

Дослідження секрету простати

Секрет простати

 

Дослідження еякуляту

Еякулят

 

Дослідження жовчі

Дуоденальний вміст

Дослідження калу

Кал

 

Прихована кров

Кал

 

Найпростіші кишківника, гельмінти та їх яйця

Кал

 

Яйця гостриків (ентеробіоз)

Зішкребок з перианальних складок

 

Дослідження ліквору

Спинномозкова рідина

 

Дослідження серозних рідин

Рідини із серозних порожнин

 

Формені елементи, атипові клітини, мікрофлора.

Рідини із серозних порожнин, кист, пухлин

Дослідження синовіальної рідини

Синовіальна рідина

 

Дослідження ексудатів, транссудатів

Ексудати і транссудати

 

Вміст  паразитарних грибків

Нігті, волосся,лусочки

 

Кліщі демодексу

Нігті, шкіра, вії лусочки

 

ДНК вірусу гепатиту В (НВV)

Плазма, сироватка крові, біоптат  печінки

 

РНК вірусу гепатиту С (HCV)

Плазма, сироватка крові, біоптат  печінки

 

РНК  Ентеровірусу (Enterovirus)

Кров, ліквор

 

ДНК Нейсерії менінгіту(Neisserіа meningitidis)

Кров, ліквор

 

ДНК   Гемофілуса (Haemophilus pneumoniae)

Кров, ліквор

 

ДНК  Папіломавірусу високого  онкогенного

ризику (Human papilloma-virus - HPV,High risk screen)

Зішкребки з урогенітального тракту

 

ДНК Герпес вірусу 6 типу (Human herpes virus – HHV  6 type)

Кров,плазма сироватка,

ліквор, слина, сеча, харкотиння, зішкребки з урогенітального тракту, везикула

 

ДНК вірусу герпесу простого 1,2 типу (Herpes simplex virus - HSV 1,2 type)

Кров, плазма, сироватка  крові, ліквор, слина, зішкребки з урогенітального тракту, везикула

 

ДНК  Цитомегаловірусу (Cytomegalovirus - CMV)

Кров,плазма сироватка,

ліквор, слина, сеча, харкотиння, зішкребки з урогенітального тракту

 

ДНК вірусу Епштейн-Барpа,

4 тип (Epstein-Barr Virus- EBV)

Кров,плазма,ліквор, сироватка, слина, харкотиння, сеча, зішкребки з урогенітального тракту

 

ДНК Токсоплазми

(Toxoplasma gondii)

Кров,плазма сироватка,

ліквор, слина, сеча, зішкребки зі слизових оболонок,  мазки з кон’юктиви, біоптати

 

ДНК Хламідія трахоматіс (Chlamydia trachomatis)

Зішкребки зі слизових оболонок, харкотиння, сеча, сперма, мазки з кон’юктиви

 

ДНК  Папіломавірусу високого  онкогенного ризику (Human papilloma-virus - HPV,High risk) генотипування

Зішкребки з урогенітального тракту

 

ДНК   Трихомонади вагінальної  (Trichomonas vaginalis)

Сеча, зішкребки з урогенітального тракту,

 

ДНК Мікоплазми генітальної (Mycoplasma  genitalium)

Сеча, зішкребки з урогенітального тракту,

 

ДНК Мікоплазми людської (Mycoplasma hominis)

Зішкребки з урогенітального тракту,сперма, сеча, харкотиння, мазки з кон’юктиви

 

ДНК   Уреаплазми уреалітичної

(Ureaplasma urealyticum)

Зішкребки з урогенітального тракту, сперма, сеча, харкотиння, мазки з кон’юктиви

 

ДНК Ureaplasma urealyticum,

Ureaplasma parvum

 

ДНК Гарднерелли вагінальної (Gardnerella vaginalis)

Сеча, зішкребки з урогенітального тракту

 

ДНК  Нейсерії гонореї

(Neisseria gonorrhoeae)

Зішкребки з урогенітального тракту, сперма, сеча,  мазки

з конюктиви

 

ДНК Кандіди

(Candida albicans)

Зішкребки з урогенітального тракту, слизових оболонок,  сеча, харкотиння тощо

 

Мікробіологічні дослідження

 

Сальмонели, шигели, умовно-патогенні ентеробактерії, ентеропатогенні ешеріхії, неферментуючі мікроорганізми, ієрсинії, кампілобактерії, бактероїди, ентерококи, стафілококи та ін.

Фекалії

Загальна кількість кишкової палички, кишкова паличка зі зміненими ферментуючими властивостями, кишкова паличка лактозонегативна, мікроорганізми, що створюють гемоліз, біфідобактерії, лактобактерії, стафілококи, плісняві гриби та гриби рода Candida, анаероби та ін.

 

Сальмонели черевного тифу та паратифів та ін., умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, ієрсинії, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди та ін.

Венозна кров

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, коринебактерії, гемофіли, гриби, нейсерії та ін.

Слиз із зіву та носу

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, гемофіли, плісняві гриби та гриби рода Candida, криптококи, нейсерії, лістерії та ін.

Спинномозкова рідина

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, плісняві гриби та гриби рода Candida, нейсерії, лістерії, гемофіли та ін.

Рідини з стерильних порожнин (плевральна, черевна, суглобова, перикарда)

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, плісняві гриби та гриби рода Candida, нейсерії, лістерії, гемофіли, лактобактерії, коринебактерії, трихомонади та ін.

Виділення статевих органів

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, гриби рода Candida, нейсерії, лістерії, гемофіли, лактобактерії, коринебактерії, трихомонади та ін.

Сеча

 

Патогенні та умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, бактероїди, ентерококи.

Жовч

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, коринебактерії, гемофіли, гриби, нейсерії та ін.

Виділення з очей

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, коринебактерії, гемофіли, плісняві гриби та гриби рода Candida, нейсерії та ін.

Виділення з вуха

 

Патогенні та умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, коринебактерії, гемофіли, плісняві гриби та гриби рода Candida, нейсерії та ін.

Виділення верхніх та нижніх дихальних шляхів (харкотиння, вміст бронхів)

 

Патогенні та умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи, стрептококи, ентерококи, бактероїди, анаероби, коринебактерії, гемофіли, плісняві гриби та гриби рода Candida, нейсерії та ін.

Виділення  інфікованих  ран, вмісту абсцесів, інфільтратів, біоптатів.

 

Умовно-патогенні ентеробактерії, неферментуючі мікроорганізми, стафілококи.

Грудне молоко

 

Чутливість мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів

Всі види виділених мікроорганізмів

 

Санітарна бактеріологія

Змиви, стерильність, повітря

 

Антитіла до сальмонел, шигел

Сироватка крові

 

Vi-антиген  до сальмонел черевного тифу

Сироватка крові

 

 

new4.jpg - 22.87 Kb

Історія розвитку лабораторної служби лікарні

В Олександрівській клінічній лікарні на час відкриття в 1875 році  налічувалося 65 ліжок, працювало всього 3 лікарі, лабораторні дослідження не проводилися через відсутність мікроскопу та спеціалістів.

Того часу у лікарні працював, отримав звання професора, пізніше академіка, Феофіл Гаврилович Яновський (1860-1928р.р.). З перших кроків своєї наукової діяльності він захоплювався бактеріологією, працював за кордоном у Пастера і Коха, відвідував клініки Лейдена та Герхарда.

У 1889 році на базі прозекторського відділення лікарні за ініціативою та під керівництвом Ф.Г.Яновського, який обіймав посаду прозектора та завідувача лабораторії, організована перша в Києві лабораторія мікроскопічних досліджень, що дозволило доповнити обстеження хворих даними лабораторних аналізів, переважно, бактеріологічними та клінічними за рахунок дослідження сечі.

У лікарні великого значення надавалося прозекторській та лабораторній службам.

У 1898 році Рада міської лікарні Цесаревича Олександра  розглянула питання про умови конкурсу на вакансію прозектора та завідувача бактеріологічної лабораторії лікарні. Оголошення про конкурс надрукували у медичних журналах та місцевих газетах, де бажаючим пропонувалось прислати на ім′я пана міського голови свої заяви з додатками лікарських або докторських дипломів, розширену автобіографію, друковані роботи. Заробітна плата призначалася на рік у розмірі

12 000 карбованців.

Отже, було подане одне прохання від доктора медицини Григорія Івановича Квятковського, який і був затверджений прозектором і завідувачем бактеріологічної лабораторії з 5 травня 1899 року та зумів зробити лабораторію  центром наукової думки в лікарні.

1917 – 1922 роки – розруха, холод, голод, тиф, епідемія холери. Лабораторія не працює – немає реактивів.

Найвищою оцінкою діяльності Олександрівської лікарні у 1922 році було присвоєння їй імені Жовтневої революції.

Відродження лікарні почалося з 1922-23 років, лікарня переборола удари епідемій та голоду.  Лабораторією весь цей нелегкий час завідує Г.І. Квятковський.

У 1932 році завідування лабораторією та прозекторським відділенням прийняв професор Євген Іванович Чайка, за час керівництва якого  лабораторія стала однією з  кращих лабораторій того часу – штат її збільшився, відкрились серологічний, біохімічний , експериментальний відділи.

Крім центральної лабораторії, в обстеженні хворих приймали участь невеликі лабораторії кафедр медичного та науково - дослідних інститутів, які знаходилися на базі лікарні

Уже в 1940 році у лабораторії виконувалося до 28-30 клінічних методів досліджень, до 10 бактеріологічних, 10-12 біохімічних і 5 серологічних.

У звітах того часу вказувалось на велику кількість аналізів та обстежень.

1936-41 р.р. лікарня розвивалась, будувалась. На початку 1941 р. у лікарні функціонували 13 спеціалізованих відділень на 1220 ліжок і працювали 88 лікарів та 314 середніх медичних працівників.

Першою після визволення Києва відкрилася центральна лабораторія лікарні,  на кінець  1943 року було проведено 505 аналізів, лабораторію очолював професор Є. І. Чайка.

У повоєнні роки з кінця 40-х до середини 50-х років лабораторією керував Микола Петрович Чалий.

Зростання штатних одиниць і кількості лабораторних досліджень за 15 років:

Рік

Штат

Всього аналізів

Клінічних

Бактеріолог.

Біохімічн.

Серолог.

1945

10

14808

5463

5483

3862

1950

30

116685

95482

12593

6487

4123

1955

40

125644

98650

14011

7699

5284

1960

45

138645

101442

16593

16487

4123

За вказаний період об’єм роботи зріс більше ніж у 9 разів, спектр лабораторних досліджень розширився переважно за рахунок упровадження біохімічних і серологічних методів аналізу.

1961 рік – на базі лікарні створено першу ендокринологічну лабораторію. Протягом 1961 року проведено 4234 аналізи, з них:  естрогенні гормони -162 дослідження, прегнандіол – 180, діагностика вагітності на жабах – 503.

Після Чалого М.П. недовгий час лабораторію очолювала Поліна Йосипівна Звєздунова, з 1958 до 1966 року – Марія Михайлівна Корнеєва.

У 1960 на базі лабораторії було організовано перші курси спеціалізації та підвищення кваліфікації  середніх працівників під керівництвом Н.М.Солнцевої та П.Й. Звєздунової.

З 1966 року по 1988 рік завідує лабораторією лікар-лаборант, кандидат медичних наук Нінель Михайлівна Солнцева.

1966 рік – вперше відкрито реанімаційне відділення на вісім ліжок з цілодобовою біохімічною лабораторією, де застосовувалися 98 методик.

1977 рік – кожному хворому одночасно проводилось понад 30 досліджень, які у процесі реанімації та інтенсивної терапії використовувались як для підтвердження діагнозу, так і для вивчення важкості та динаміки патологічного процесу. Впроваджено визначення електролітів, газів крові на газоаналізаторі «Аструп».

Для удосконалення діяльності лабораторної служби лікарні наказом №364-а від 30.12.1970 р. «Про об′єднання Центральної клінічної лабораторії з лабораторіями біохімічною, серологічною та клінічною лабораторією кардіо-ревматологічного диспансеру» всі лабораторії об’єднано в Центральну клініко-діагностичну лабораторію.

У 1970 році в ЛПЗ м.Києва було організовано школи передового досвіду. Згідно з наказом ГУОЗ №138 від 18.07.1970 р. школою передового досвіду із застосування сучасних лабораторних методів дослідження була затверджена Центральна клініко-діагностична лабораторія нашої лікарні.

У 1972 році був придбаний перший у м.Києві гематологічний  аналізатор.

1977 рік – на базі реанімаційного відділення відкрито найпотужнішу в Україні токсикологічну лабораторію, де вперше у Києві застосовано метод газової хроматографії.

1977 рік – токсикологічна лабораторія (завідуюча Олена Федорівна Довгань) виконала 32710 досліджень, з них 2610 – методом газової хроматографії, 30100 – клініко-аналітичним методом, упроваджено у практику ідентифікацію фенотіазінів, атропіну, опію, барбітуратів.

1978 рік – введено в експлуатацію кардіологічний корпус, відкрито відділення кардіологічної реанімації з експрес-лабораторією, де проводилися біохімічні, гематологічні, серологічні дослідження.

1982 рік – відкрито урологічний Центр з відділенням урологічної реанімації та експрес-лабораторією.

1984 рік – на базі кардіологічного Центру відкрито науково-методичний ревматологічний Центр з імунологічною лабораторією.

У грудні 1988 року введено в експлуатацію корпус лікувально-діагностичного Центру, де було відкрито і центральну клініко-діагностичну лабораторію,  у структуру якої входила бактеріологічна лабораторія.

1988-1994 роки  очолювала лабораторію лікар-лаборант, кандидат біологічних наук Земфіра Миколаївна Мірошніченко.

За ці роки вперше у місті почалася модернізація вимірювального обладнання лабораторії, перехід на нові сучасні методи дослідження. Придбали цілу серію напівавтоматичних та автоматичних біохімічних аналізаторів, гематологічний напівавтоматичний аналізатор, впроваджено імуноферментний аналіз для визначення маркерів гепатиту, онкомаркерів, тощо.

1991 рік – на базі Центру інфекційних хвороб відкрито відділення  реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих з цілодобовою експрес-лабораторією.

1993 рік – на базі неврологічного Центру відкрито відділення цереброваскулярної патології  з цілодобовою експрес-лабораторією.

З березня 1995 року завідувачем Центральної  клініко-діагностичної лабораторії призначено лікаря-лаборанта вищої кваліфікаційної категорії лабораторії центру інфекційних хвороб Михальчук Галину Андріївну.

30 травня 1995 року наказом №56  «Про організацію роботи лабораторно-діагностичної служби лікарні»  всі лабораторії були об’єднані в єдину службу під загальним керівництвом  завідувача ЦКДЛ Михальчук Г.А. Це об’єднання значно поліпшило забезпечення лабораторних аналізів як у плановому, так і в екстренному порядку.

Структура лабораторної служби на час об’єднання:

1. Центральна  клініко-діагностична лабораторія,  відділи:

-клінічний, старший лікар-лаборант Бойчак Лариса Костянтинівна, виконувалося 48 методик;

-біохімічний, старший лікар-лаборант Герасименко Ніла Григорівна, виконувалася 41 методика;

-імунологічний, старший лікар-лаборант Кондратенко Людмила Миколаївна, виконувалося 12 методик;

-серологічний, старший лікар-лаборант Онода Галина Костянтинівна, виконувалося 6 методик;

-бактеріологічний, старший лікар-лаборант Царьова Ольга Миколаївна, виконувалися 23 методики;

-гормональний, старший лікар-лаборант Горбань Тамара Федорівна, виконувалося 6 методик;

Старший фельдшер-лаборант Яременко Наталія Михайлівна,

сестра-господиня Іващенко Катерина Василівна.

2. Лабораторія Центру інфекційних хвороб, старший лікар-лаборант Яременко Катерина Михайлівна, виконувалася 41 методика;

3. Лабораторія реанімації урологічного центру, старший лікар-лаборант Кудрук Галина Олександрівна, виконувалася 31 методика;

4. Лабораторія реанімації кардіологічного центру, старший лікар-лаборант Шевченко Катерина Іванівна, виконувалися 24 методики;

5. Лабораторія реанімації центру неврологічних хвороб, старший лікар-лаборант Касько Олена Володимирівна, виконувалося 34 методики;

6. Імунологічна лабораторія кардіоревмоцентру, старший лікар-лаборант

Барташевич Людмила Миколаївна, виконувалося 11 методик.

Продовжувалася подальша реорганізація міських Центрів.

Зважаючи на ті обставини, що лабораторна служба лікарні мала відмінні матеріально-технічні умови, обладнана сучасною унікальною апаратурою, забезпечена висококваліфікованими кадрами та протягом багатьох років виконувала функції організаційно-методичного центру для лабораторій ЛПЗ м.Києва, а також міжлабораторного контролю якості, з 1 жовтня 1998 року згідно з наказом ГУОЗ №235 від 11 липня на базі ЦКДЛ створено міський Центр клінічної лабораторної діагностики (МЦКЛД) з відділом міжлабораторного контролю якості, який складався з 11  підрозділів.

У лабораторії виконувалася ціла низка різноманітних досліджень: біохімічних 42, імунологічних – 6, серологічних - 6,   імуноферментних – 28, в тому числі й маркери аутоімунних захворювань та гормони, цілий спектр бактеріологічних досліджень із застосуванням мікробіологічного напівавтоматичного аналізатора, всі клінічні дослідження, а також вперше в Києві у державній структурі запроваджені визначення нуклеїнових кислот збудників інфекцій методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Упродовж 25 років (з 1963 – 1988 роки) лабораторну службу в місті очолювала Нінель Михайлівна Солнцева. Виконуючи обов’язки головного лаборанта міськздороввідділу, вона щорічно організовувала курси для середніх лаборантів, а також семінари для лікарів-лаборантів, вела велику консультативну та організаційну роботу з питань лабораторної справи серед працівників лікувальних закладів міста, викладала на курсах спеціалізації й удосконалення лаборантів. Лабораторна служба м.Києва тісно пов’язана з діяльністю Н.М.Солнцевої.

У 1999 головним спеціалістом з клінічної лабораторної діагностики ГУОЗ м.Києва  призначено завідувача МЦКЛД Михальчук Г.А., яка продовжила справу Н.М.Солнцевої та курувала лабораторну службу міста Києва до 2007 року.

В 2012 році у зв’язку з завершенням першої черги реконструкції центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та з метою забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з інфекційними захворюваннями було відкрито оновлені I та II інфекційні відділення, відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих з експрес лабораторією, яка оснащена сучасним обладнанням та працює в цілодобовому режимі.

У 2015 році введено в експлуатацію комплект обладнання для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі «реального часу» - PCR Real Time з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією.

З 01.01.2017 року лабораторна служба лікарні була реорганізована і створено 2 лабораторії – клініко-діагностична (КДЛ) та лабораторія експрес-діагностики (ЛЕД)

 

 


Відділення


Контактний центр м. Києва - 1551