Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Телефон для довідок
044 287-74-97
Працює з 9:00-16:00 пн-пт
Відділення рентген-васкулярної хірургії

У відділеннірентген-ендоваскулярної хірургії  Олександрівської клінічної лікарні м.Києва використовується сучасне обладнання , за допомогою якого лікарі можуть надавати спеціалізовану хірургічну допомогу на найвищому рівні.

Відділення має 16 ліжок для стаціонарного перебування хворих, в т.ч. з блоком інтенсивної терапії на 7 ліжок.

Лікарі нашого відділення регулярно  приймають участь у міжнародних закордонних  та українських конференціях , форумах та семінарах медичного аспекту , обмінюються досвідом з лікарями та біоінженерами  інших країн чим підтримується високий рівень кваліфікації та професіоналізму.

В наших можливостях щоденне проведення від простих  до найскладніших операцій з залученням  лікарів інших галузей . Відділення працює 7діб на тиждень , 24 години на добу , приймаючи хворих за швидкою допомогою та за зверненням громадян.

Напрямки роботи :

 • рентген-ендоваскулярнахірургія : проведення оперативних втручань на судинах серця, шиї та голови, грудного та черевного відділів аорти та її гілок, судинах верхніх і нижніх кінцівок , а також інших внутрішніх органів;
 • проведення діагностики та лікування аритмій серця;
 • лікування  патології провідної системи серця;
 • наданняспеціалізованої консультативної допомоги кардіологічним  хворим;        
 • надання медико-психологічної допомоги пацієнтів, та надання післяопераційної  реабілітаційної підтримки; .
 • ведення амбулаторних та диспансеризація  кардіологічних хворих.

Ангіографічна система «INTEGRISV 3000»

Ангіографічне дослідження, або рентген-ендоваскулярна операція, являє собою єдину рентген-хірургічну маніпуляцію, що включає катетеризацію судини, введення контрастної речовини в судину, балонну дилатацію та стентування ділянки судини, в якій виявлено критичний та функціонально значимий стеноз чи повну оклюзію, емболізацію судин і рентгенологічне дослідження, проведене з метою діагностики та контролю за результатами ендоваскулярного втручання.

Успішне виконання всіх етапів ангіографії та рентген-ендоваскулярної хірургії вимагає найдосконалішої цифрової рентгенівської апаратури. Обладнання агіографічного комплексу  повинне відповідати визначеним вимогам. Найбільш високі вимоги пред'являються до рентгенівського випромінювача та приймача, а також до цифрової системи обробки сигналу.

Універсальна ангіографічна система «INTEGRISV 3000»,  що встановлена у відділенні рентген-васкулярної хірургії, являє собою оригінальну розробку відомого виробника PHILIPSMedicalSystems. Її найважливішими перевагами є знижене променеве навантаження на пацієнта та медичний персонал, покращена якість отримуваних зображень, висока швидкість обробки зображень, зручна конструкція та керованість.

Електрокардіостимулятор

Серце - це полий м’язів орган , який має в своєму складі чотири камери : два передсердя та два шлуночки  і виконує функцію прокачування крові по всьому організму , забезпечуючи  всі органи та тканини киснем та поживними речовинами.

Для організованої роботи передсердь та шлуночків серце має електричну систему , яка регулює роботу серця збільшуючи чи зменшуючи об’єм прокачуваної крові, залежно від потреб організму.

За генерацію електричних імпульсів в тілі здорової людини відповідає синусовий вузол , який контролює частоту серцевих скорочень і підтримує ритмічну роботу серця. В нормі частота серцевих скорочень коливається від 60 до 80 серцевих скорочень за хвилину  і при фізичному навантаженні можедосягати 100-120 скорочень за хвилину  , таким чином за добу серце робить приблизно 100,000 скорочень.

Від синусового вузла по спеціалізованій провідній системі далі імпульс через міжпередсердну перетинку спочатку прямує до  АВ- вузла, а далі - до міокарду лівого та правого шлуночка , чим призводить до скорочення шлуночків і викиду крові в аорту та легеневу артерію.

Причиною порушення серцевого ритму можуть бути захворювання, вікові зміни в провідні системі або міокарду, після неправильного прийому специфічних лікарських препаратів. При цьому може патологічно  змінюватись частота серцевих скорочень  чи синхронність роботи камер серця .Причинами низького пульсу можуть бути слабкість синусового вузла, АВ- блокади різного ступеня.

На сьогоднішній день одним із найефективніших методів лікування порушення ритму серця являється імплантація кардіостимулятора.

Кардіостимулятор являє собою маленьку металічну коробочку, в якій знаходяться мікрочіпи та елемент живлення стимулятора. Він бере на себе функцію того елементу провідної системи серця , яка  вийшла з ладу. Таким чином не дає знижатись частоті серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину, підтримуючи цим адекватну роботу серця.

До проведення оперативного втручання по імплантації  ЕКС потрібно зробити наступні аналізи: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, група крові, Rh-фактор, проби на віруси гепатиту В и С, ВІЛ, RW, ЕКГ в 12 відведеннях, ехо-кардіографія. Дані обстеження можливо провести як в умовах поліклініки за місцем проживання так і в нашій лікарні.

При необхідності можуть бути проведені і інші аналізи та дослідження, проведені консультації лікарів суміжних спеціальностей.

Процедура постановки кардіостимулятора відносно не складна: під місцевою анестезією в підключичній області робиться маленький розріз і трансвенозно заводяться 1 чи 2 електроди, які торкаються своїм дистальним кінцем  міокарду передсердя чи шлуночку. Переконавшись в правильності встановлення електродів,  лікар під’єднує кардіостимулятор  до електродів. Сам кардіостимулятор  імплантується під шкіру, далі хірург накладає декілька швів на шкіру.

Післяопераційний період триває не довго і переноситься хворими достатньо легко . За сприятливих умов пацієнт може бути виписаний на 4-5 добу. Через 1 місяць пацієнт приходить на перше програмування стимулятора, а наступні візити до лікаря аритмолога, як правило, узгоджують через кожні 6 місяців.

Завдяки кардіостимулятору пацієнт може жити повноцінним життям , покращення самопочуття пацієнт може відчути вже через кілька годин після операції !

Імплантація кардіостимулятора - це  не інвалідизуюча операція, пацієнт зможе в подальшому  переносити всі ті ж навантаження, які характерні для його віку та тренованості!

Коронарографія

Коронарографія(КВГ)- методдослідження ішемічної хвороби серця (ІХС)  з використанням рентген- контрастної речовини , який являється «золотим» стандартом судинної діагностики в усіх країнах за точністю , достовірністю та економічною обґрунтованістюa  із усіх методів діагностики ІХС . КВГ дозволяє визначити характер, ступінь, місце та протяжність ураження коронарних судин, а також визначити тактику подальшого лікування.

Покази для проведення КВГ:

 • Гострий інфаркт міокарду
 • Нестабільна стенокардія
 • Післяінфарктна стенокардія
 • Високий ступінь ризику наявності ІХС за даними навантажувальних тестів (ВЕМ, стрес-тест)
 • Неефективність консервативної терапії в лікуванні ІХС
 • Неможливість довести наявність ІХС неінвазивними методами .

Етапи проведення КВГ:

КВГ проводиться , як в ургентному так і в плановому порядку.

До проведення планового КВГ потрібно зробити наступні аналізи : загальний аналіз крові, загальний аналіз  сечі, біохімічний аналіз крові , група крові, Rh-фактор, проби на віруси гепатиту В и С, ВІЛ, RW, ЕКГ в 12 відведеннях, ехо-кардіографія, езофагогастродуоденоскопія. Дані обстеження можливо провести як в умовах поліклініки за місцем проживання так і в нашій лікарні.

При необхідності можуть бути проведені і інші додаткові аналізи та дослідження, проведені консультації лікарів суміжних спеціальностей.

При ургентній КВГ  вище зазначені дослідження   проводяться безпосередньо перед операцією в максимально короткий час.

При проведенні КВГ під місцевим знеболенням через артерію передпліччя або стегнову артерію заводиться катетер , яким катетеризують коронарні артерії  та проводять  декілька серій зйомки лівої і правої коронарної артерії , вводячи одночасно визначений об’єм контрастної речовини .

Також катетер заводиться в порожнину лівого шлуночка, за допомогою контрасту проводиться зйомка, на якій вивчається  насосна функція серця , а також наявність дефектів в клапанах серця, стінках серця  або висхідній аорті.

Результати дослідження одразу виводяться на монітор, записуються в  комп’ютер і оцінюються хірургом на наявність ураження коронарних судин, ступінь їх вираженості, локалізацію та визначають тактику та об’єм подальшого лікування.

При необхідності, та за узгодженням з пацієнтом, можливе проведення  балонної судинної пластики та імплантації судинного ендопротезу – стенту.

Після проведення агіографічного дослідження, лікар пояснює пацієнту результати дослідження та об’єм проведеного лікування. Пацієнту видається CD-диск із записом проведених процедур, який можливо при необхідності проконсультувати в любій клініці.

Звернувшись до нас Вы можете розраховувати на якісні та професійні послуги. З повагою, колектив нашого відділу!

r-hir 1

 


Відділення


Logo ba

Контактний центр м. Києва - 1551