Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Телефон для довідок
044 287-74-97
Працює з 9:00-16:00 пн-пт
Відділення нефрології і діалізу

Відділення гемодіалізу було відкрито  в червні 2000 року для :

  • надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю методами замісної ниркової терапії (гемодіаліз, гемофільтрація, гемодіафільтрація) в умовах стаціонару та в амбулаторному режимі.
  • надання  діагностичної та консультативної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю.
  • проведення наукових дослідженнь та впровадження в практику нових методів діагностики, лікування та реабілітації хворих з хронічною нирковою недостатністю.
  • запровадження в практику методу постійного амбулаторного перитонеального діалізу.
  • проведення   організаційно-методичної роботи,  навчання, стажування та підвищення кваліфікації  лікарів нефрологів.

У відділенні в 2-ох діалізних залах розгорнуто 12 діалізних місць. Віддлення оснащене сучасним діалізим обладнанням, котре дозволяє проводити лікування сеансами гемодіалізу, гемодіафільтрації, застосовувати профілювання швидкості ультрафільтрації, концентрації натрію та концентрації бікарбонату.

Завідує відділенням лікар вищої категорії зі стажем роботи у відділенні гемодіалізу більше 20 років.

У відділенні працює 4 лікаря нефролога,    медичних сестер.

У 2003 році відділення впровадило в клінічну практику метод постійного амбулаторного перитонеального діалізу.

Відділення є клінічною базою кафедри нефрології та нирково замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.

Для створення цілісної системи надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із хронічною хворобою нирок в лікарні в жовтні 2003 року розгорнуто відділення нефрології на 30 ліжок. Ці ліжка розміщені в 7 палатах. Відділення знаходиться на 8-му поверсі 10 корпусу. (кардіологічний корпус).

Робота відділення нефрології спрямована на проведення діагностики, лікування та реабілітаційних заходів хворим з такими захворюваннями як гострий гломерулонефрит, хронічний гломерулонефрит,  інфекція   сечовивідних   шляхів  (гострий пієлонефрит, хронічний пієлонефрит, в  тому числі   гострим   та   хронічним   циститом), системні захворюваннями   сполучної   тканини  з ураженнями      нирок, амілоїдоз нирок, гострий   та   хронічний   тубулоінтерстиціальний   нефрит,  обмінні нефропатії, патологія трансплантованої   нирки, протеїнурія, еритроцитурія, лейкоцитурія,   ниркова   недостатність  неясної   етіології з метою проведення біопсії нирки після стандартного обстеження на догоспітальному етапі,  інша нефрологічна патологія для здійснення  динамічного смостереження та з  метою прижиттєвої пункційної біопсії нирки.

Відділення нефрології  разом із відділенням гемодіалізу та нефрологічним кабінетом консультативної поліклініки Олександрівської клінічної лікарні м. Києвастворює цілісну систему надання допомоги хворим з хронічною хворобою нирок.

У відділенні працює 2 лікаря нефролога,    медичних сестер.

Відділення є клінічною базою кафедри нефрології та нирково замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.

Завідує відділенням лікар-нефролог вищої категорії

n1

Колектив відділення гемодіалізу

n2

Колектив відділення нефрології.

n3

Зал гемодіалізу

n4

 


Відділення


Logo ba

Контактний центр м. Києва - 1551